[TAKASIMA高島] i Choc 摩幻搖椅(按摩椅)

28,800 GP
體積小 舒適度100% 
■ 芯舒適 
■ 芯精準 
■ 芯貼合 
■ 芯智能 
■ 臀部三段式超柔氣壓 
■ 腿部滾輪雙享受 空間使用零限制 
■ 空間使用零限制 
■ 零重力漂浮 
■ 獨創搖椅功能

數量

4 項目: